Vej vedligehold

Senest opdateret: Torsdag, 26. september 2019

Vores veje er gamle. For at levetidforlænge dem, er det besluttet, at der hvert år bruges en pose penge på at lukke de værste huller.

Beslutningen om hvilke hiuller der skal repareres tages i samarbejde mellem et medlem fra bestyrelsen (før øjeblkket er det Benjamin) og den entreprenør, der skal udføre opgaven.

Da reåparationerne skal udføres i en vejrmæssigt tør periode, ved man ikke altid præcist hvornår reparationerne udføres. Målet er, at hullerne skal lukkes og vejen sikres inden efteråret går ind i vinteren og inden frosten kommer. 

Har du observeret noget, eller har du spørgsmål til driften af vejene, kan man kontakte bestyrelsen. 

Visninger: 1098