På adressen Kildesvinget 30, lå der indtil omkring 1970 gården Kildebakkegård. Dengang hed vejen Fuglehavevej.

Tilbage i 1947 boede Handelsgartner Erling Sieverts på gården. Han ansøgte kommunen om at få opført nogle brugte drivhuse han havde købt for 2.200 kr. Drivhusene stod i Glostrup. Nedtagning og genopførelsen af de brugte drivhuse var anslået til at koste 11.180 kr, inklusiv købssummen på 2.200 kr. For at få tilladelse til genopførselsen af drivhusene bag Fuglebakkegård, skulle det dokumenteres, hvilke omkostninger der var ved byggeriet.

Som jeg forstår sagsakterne, så skulle bygninger, der kostede mere end 10.000kr godkendes af kommunen.

Det fremgår af sagsagterne, at der efter 2. verdenskrig har været et byggestop, og at der har været klausuler på hvilke materialer man har kunne få lov til at anvende. De brugte drivhuse har været ejet af Hr. Handelsgartner Frede Nielsen, Fagervangen 11,Glostrup. 

Erling Sieverts havde fået en aftale med ERLAND HANSEN DRIVHUSBYGNING - VARME BEDSVINDUER om at nedtage og genopføre Frede Nielsens bygninger. Han havde fået en tilladelse fra Glostrup kommune til at flytte drivhusene til Kildebakkegård. Det ser ud til, at opsætningen af drivhusene i første omgang blev afvist af Ballerup Kommune, men da Erland Hansen havde fået tilladelse til at nedtage og genopføre drivhusene af Glostrup kommune, fik Erling Sieverts tilsyneladende sine drivhuse opført på trods af byggestoppet.

På billedet til højre, der er fra 1972, er det sandsynligvis ded omtalte drivhuse man kan se øverst i billedet.

I 2002 blev den gamle gård revet ned og der blev bygget et nyt hus på grunden.

 

Klik på billedet for at åbne luftfotoet i høj opløsning.

 

Kilde: Ballerup Kommunes offentlige sagsarkiv

Kildebakkegård lå på matrikel: 5B