Jeg har flere gange hørt om, at der har ligget en minkfarm i vores område. Ingen har dog kunne fortælle hvor den lå. Ved at søge i Kommunens offentlige sagsarkiv, har jeg fundet ud af, at det var Skræddermester Kaj Pedersen, der indsendte den oprindelige ansøgning om at opføre en minkhal til virksomheden Pelsdyrsfarmen "Søgården". Pelsdyrsfarmen havde adresse på Søgårdsvej 23.

Skræddermester Kaj Pedersen boede på det tidspunkt på Søgårdsvej 21.

Den oprindelige ansøgning om placering af minkfarmen er vist her under. Bemærk Matr. nr. 121m (Søgårdsvej 19) og Matr. nr. 121l (Søgårdsvej 21). Der ansøgtes altså om at bygge en minkfarm på arealet helt ned til søen lige foran de to matrikler. 

Ansøgningen om opførelse af minkfarmen blev indsendt til Ballerup kommune d. 7 marts 1945 og tilladelsen (approbationen) blev udstedt d. 22 maj 1945.

To år senere blev der ansøgt om at opføre et frysehus på Søgårdsvej 21.

 

Ca. 10 år senere ansøgte Kaj Pedersen og fik tilladelse til, at opføre en bygning på 60 kvm som køle-, maskin- og ophold rum. Ansøgningen blev godkendt til opførelse d. 1 juli 1955. På det tidspunkt lå minfarmen ikke længere på Søgårdsvej, men var flyttet til det område, hvor der i dag er hestefolde bag ved rideskolen mod vest.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man kigger på de gamle luftfotos, kan man tydeligt se hvor minkfarmen har ligget.. 

På de luftfotos der er vist her under, og som er taget godt 25 år senere, i hhv. 1972 og 1977 kan man se hvor stor minkfarmen har været.

 

På billedet til højre kan man se et luftfoto af minkfarmen. I bunden af billedet er det Solbrinken man kan se og lige over i højre side af billedet, ser man rideskolen.

Billedet der vises til højre, er et mindre udsnit af det luftfoto der er blevet taget i 1972 af Landinspektørernes Luftfoto Opmåling. Her kan man se hele minkfarmen.

I billedet her under er taget i 1977. Her kan man se, at minkfarmen er lukket og bygningerne stort set er væk.

  

Hvis man klikker på billederne, vil de åbne i fuld størrelse. Man kan så zoome ind og få et nærmere kig på området.

Ligger du inde med billeder af minkfarmen, historier fra den gang, eller kender du nogen der arbejdede der, så vil jeg meget gerne se og høre det.