Det er ikke ret meget information man kan finde om Søgård. Umiddelbart ser det ud til, at der lå en Søgård lå på Klausdalbrovej - Den nuværende Gl. Klausdalsbrovej, på den vejstrækning der nu er nedlagt og hvor kontorkomplekset der ligger bag Tryg Danmark er i dag. 

Ind til for ca 40 år siden drejede Klausdalsbrovej mod syd, lige der hvor Gl. Klausdalsbrovej slutter i dag ved cyklebommene. Vejen snoede sig ned forbi Søgård, forbi Sømosen og videre forbi Lautrupgård, hvor den sluttede ved krydset ved Industriparken hvor Løvens Kemiske fabrik ligger.

Jeg har søgt i billedearkivet på Det Kongelige Bibliotek og fundet nogle luft fotos og et gammelt 4cm kort fra perioden 1928-1940. Bemærk, at gården, der lå i svinget hvor Gl. Klausdalsbrovej slutter i dag, hed Syvendehus. Syvendehusvej er i dag den vej, der afgrænser Egebjerg kvarteret mod øst.

Går man i dag en tur rundt om Sømosen og kommer til den vestlige side af mosen, vil man komme til at gå på et lille stykke af den gamle asfaltvej, der en gang var en del Klausdalsbrovej. Nu er det bare et glemt stykke asfalt, der kan minde os om, at alt forandrer sig over tid. 

Klik på billedet for at åbne det i stor størrelse.

Kortet her er et såkaldt 4cm kort, hvor bygninger, højdekurver, søer og andet interessant er indtegnet.

Bemærk at man øverst i kortetudsnittet kan se svinget, hvor Gl. Klausdalsvrovej ender i dag.

Dette luftfoto er fra 1954. Her ses Søgård tydeligt nederst i billedet. 

Dette billede viser samme område i dag (2018). Det tidligere vej tracé er fuldstændig væk. Nu ligger der kontorbygninger. Gården Søgård lå nederst i billedet, lige der hvor der i dag er en firkantet bygning med 4 hvide felter på toppen.

Allerøverst til højre på billedet kan man se Gl. Klausdalsbrovej og en meget moderniseret udgave af den gamle gård Syvendehus.