Nysøgård har ligget på den matrikel, der i dag har adressen Skovvej 115. 

 

På luftfotoet til højre kan man øverst i billedet se Kildesvinget. Midt i billedet, øverst ses Solbjeggård, i dag kaldet Rideskolen.

Midt i billedet til venstre ses søen, der i dag ligger  midt i grundejerforeningen Nysøgård. Bemærk den hvide bygning til højre for søen. Det er Nysøgård. Yderst til højre ses Egebjerg Teglværk.

I mellem Nysøgård og Teglværket kan man se Skovvej som en allé med træer på beggesider.

Billedet er fundet hos: Geodætisk Instituts Luftfotosamling og er fra i 1929.

Klik på luftfotoet for at se de fulde billedet i høj opløsning

 

De tidligste registreringer jeg har kunnet finde i kommunens arkiver er fra 1927, hvor vognmand Oluf Nielsen ansøger kommunen om at få lov til at opføre en lade ved sin ejendom.

Den næste registrering er fra 1947, hvor Gårdejer Edward Jensen ansøger om at bygge et Hønsehus. I den kommunale sag henvises der til en tegning. Den er desværre ikke længere tilgængelig i kommunens arkiv.