Grundejerforeingen har ved forespørgsel hos Ballerup Kommune om beskæring og vedligehold af træer og buske, der støder op til kommunens skel fået følgende svar retur.

 

Grundejerforeningens muligeder for vedligeholdelsesaktiviteter, der støder op til Grundejerforeningens matrikler.

Bekæmpelse af invasive arter (f.eks. kæmpe bjørneklo, pileurt, gyldenris)

Kommunen vil sætte pris på hvis vi vil bekæmpe disse arter. Oplever vi store bestande af  kæmpe bjørneklo eller japansk pileurt som vi ikke selv kan overkomme at bekæmpe, skal vi orientere kommunen, så de kan tage hånd om det.

På Ballerup Kommunes hjemmeside kan man finde vejledninger til bekæmpelse af invasive arter.

Læs mere om bekæmpelse af Bjørneklo her: https://ballerup.dk/borger/natur-klima-miljo/bjorneklo 

 

Bekæmpelse af forvildede haveplanter (f.eks. gul hindbær, berberis, snebær)

Kommunen vil sætte pris på hvis vi vil bekæmpe disse arter.

 

Udtynding af træarterne hæg, poppel og ahorn med en stammediameter 

Det er tilladt at fælde og bekærer træer der er mindrer end 50mm i diameter. Fældes der træer, skal der være nogle nye træer til at tage over for de gamle træer, der er fældet. Til dette arbejde må der kun anvendes umotoriseret værktøj.

 

Friholdelse af stier fra tagrør, siv og andre høje urter

 

Beskæring af udvoksende grene hen over sti

Det er tilladt grene almene beskæringsprincipper, og det må kun i det omfang hvor det kan udføres umotoriseret værktøj.

 

Indsamling af herreløst affald

Kommunen vil sætte pris på, at der indsamles afald på kommunens fællesarealer.

 

Arbejdsgangen for fjernelse af afskåret materiale samt afhentning af herreløst affald.

Afskårede grene og indsamlet affald samles til bunker hvor Park og vej kan kan komme til det. Send derefter en e-mail til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller giv et tip via  Ballerup Kommunes  Borger tip app

Google Play: Ballerup Kommune - Borger Tip.

Apple : Pt Ukendt. 

 

BEMÆRK: Fældninger, større grenafskæring og rydninger må kun ske udenfor yngle- og vækstsæsonen dvs. i perioden 1. oktober til 31. marts.