Grundejerforenigen har en aftale med et privat firma, der sørger for saltnming og snerydning af vores veje.

Aftalen følger kommunens varslinger, så når der fra kommunens side kræves præventiv saltning af kommunens veje, vil vores leverandør salte vores veje. Tilsvarende foregår snerydning. Er der sne, rydes vores veje.

Vores omkostning ti sikring af vores veje afregnes pr gang, er det en en vinter med meget sne og dårligt vejr, koster det mere end hvis vi har en mild vinter.

Har du bemærkinger til saltningen og/eller rydningen af sne i kvarteret, kan du kontakte Mikkel på Søgårdsvej 9.