Bjarne og Lillen har lovet at komme med et historisk tilbageblik og fortælle lidt om kvarteret dengang.

Grundejerforeningen GF Søgård ligger vest for Skovej med afgrænsning mod nord ved Jonstrupkilen, Skovledmose mod vest og Kildesvinget mod syd. 

Arealet har tilhørt gården Sømandsstedet, der lå ud til skovvej på den matrikel der i dag har adressen Skovvej 141.

Grundejerforeningen består i dag af 49 matrikler

Området blev udstykket i 1940erne som sommerhusområde for Københavnerne.